Tagged: fastu

0

TOTO 2020/10 ⋮ TOTO potrebuješ vedieť

napísala Marika TOTO potrebuješ vedieť ⋮ VEDENIE ŠKOLY Dekan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.Prodekanka pre vzdelávanie:doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.Prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť:Ing. Michal Brašeň, ArtD.Prodekan pre vedu a...

TOTO

Časopis útly, no plný informácií. Tak TOTO už hej! Študentský parlament Fakulty architektúry STU vytvoril fakultný vreckový mesačný miničasopis s názvom TOTO. Časopis vznikol so zámerom zozbieravať a aktualizovávať informácie o aktivitách na fakulte. Tiež má...