TOTO

toto

Časopis útly, no plný informácií. Tak TOTO už hej !

Študentský parlament Fakulty architektúry STU vytvoril fakultný vreckový mesačný miničasopis s názvom TOTO. Časopis vznikol so zámerom zozbieravať a aktualizovávať informácie o aktivitách na fakulte. Tiež má podporovať záujem študentov pracujúcich väčšinou so schémami a obrázkami o písané slovo. Je dôležité uvedomiť si, že okrem grafickej prezentácie projektov je nevyhnutná aj slovná, verbálna. Časopis je tlačený na formát A3 a následne poskladaný na A6-kové papierové striešky. Okrem textovej časti obsahuje aj graficky spracovanú obálku a komiks.

Archív vydaných čísiel

2014

2014-may-obalka

Máj 2014

2014-september-obalka

September 2014

2014-oktober-obalka

Október 2014

2014-december-obalka

December 2014

2015

Február 2015

Apríl 2015

Október 2015

November 2015

2016

2016-februar-obalka

Február 2016

2016-marec-obalka

Marec 2016