TOTO

Aktuálne TOTO 2020/10 (klikaj sem!)


Časopis útly, no plný informácií. Tak TOTO už hej!

TOTO je späť! Chvíľku trvalo, kým sa nám podarilo vzkriesiť z popola náš malý, ale zato obsiahly časopis.


TOTO je vreckový mesačný (zatiaľ občasný) miničasopis, ktorý vydáva Študentský parlament FAD STU. Vznikol so zámerom zozbieravať a aktualizovávať informácie o aktivitách na fakulte. Tiež má podporovať záujem študentov pracujúcich väčšinou so schémami a obrázkami o písané slovo. Je dôležité uvedomiť si, že okrem grafickej prezentácie projektov je nevyhnutná aj slovná, verbálna. Časopis je tlačený na formát A3 a následne poskladaný na A6-kové papierové striešky. Okrem textovej časti obsahuje aj graficky spracovanú obálku a komiks.


TOTO vzniklo v roku 2014 z iniciatívy Mimi Argalášovej (šéfredaktorka a autorka), Patrika Bartasa (autor formátu, zalomenia a pôvodnej grafiky) a Lívie Gažovej (autorka) a ďalších autorov a prispievateľov (viac čoskoro v sekcii História).
Aktuálne TOTO vzniklo spoluprácou tvorivého kolektívu v zložení Mary Izakovičová, Sára Mária Seidlová, Natália Mináriková, Samo Tomko, Juraj Kotoč a Alexander Kupko.


Archív vydaných čísiel (obnovujeme)

2014

2014-may-obalka

Máj 2014

2014-september-obalka

September 2014

2014-oktober-obalka

Október 2014

2014-december-obalka

December 2014

2015

Február 2015

Apríl 2015

Október 2015

November 2015

2016

2016-februar-obalka

Február 2016

2016-marec-obalka

Marec 2016