Študentská architektonická súťaž

Študentská architektonická súťaž
„Študentská kaviareň“

Vyhlásenie súťaže 21.3.2016
Odovzdanie návrhov 4.5.2016
Vyhlasovateľ Študentský parlament FA STU a chránená dielňa TOPART
Kontakt sutaz@spfastu.sk

Odovzdávanie súťažných návrhov bude 4.5.2016 od 13:00 do 18:00 v miestnosti 438 (Študentský parlament) v budove FA STU BA.

Kontaktné osoby – Jaroslav Križánek a Marián Kolimár

Architektonická súťaž určená pre všetkých študentov (architektúry a príbuzných odborov) rieši ideový návrh vizuálneho stvárnenia interiéru dnes nevyužívanej chodby pod aulou FA STU.Cieľom je prostredníctvom kreatívnych návrhov študentov architektúry získať nový svieži a moderný vizuál budúcej študentskej kaviarne.Hlavnými úlohami bude navrhnúť interiérový dizajn a funkčné riešenie priestoru.Zámerom je vytvoriť priestor pre študentov a telesne postihnutých z chránenej dielne TOPART, ktorá bude prevádzkovať kaviareň.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je podpora kreatívnej tvorby študentov a telesne hendikepovaných vytvorením priestoru pre stretávanie, relax  a prezentáciu ich projektov.

Termíny súťaže

Vyhlásenie súťaže 21.3.2016Odovzdávanie súťažných návrhov bude 4.5.2016 od 13:00 do 18:00 v miestnosti 438 (Študentský parlament) v budove FA STUBA.

Súťažné podklady

Fotodokumentácia, pôdorysy priestorov budú odoslané na vyžiadanie súťažiacich elektronicky (sutaz@spfastu.sk) alebo ich možno nájsť nižšie na tejto stránke, pre prípadnú osobnú prehliadku kontaktujte ktoréhokoľvek člena Študentského parlamentu.

Rozsah súťažného návrhu

Spracovanie interiéru na finálnom postri formátu A1 na výšku, pôdorysy, pohľady a vizualizácie. Návrh je potrebné odovzdať aj v elektronickej podobe (sutaz@spfastu.sk).

Spôsob označenia návrhu

Meno, ročník štúdia na FA STU, adresa autora, telefonický kontakt a e-mailová adresa. Na poster sa uvedie len meno.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v lehote 14 dní od odovzdania.Zaslané súťažné návrhy bude hodnotiť odborná porota. Najlepšie práce budú prezentované na slávnostnej vernisáži. Autor víťazného návrhu bude mať možnosť spolupracovať pri realizácii projektu.

Zloženie poroty

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc.
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Ing. Silvia Krkošková
Tomáš Vranský

Požiadavky na architektonické a dizajnové riešenie ideové stvárnenie v podobe architektonickej štúdie podľa zadaných bližších požiadaviek:

Hlavnou požiadavkou pre daný priestor je bezbariérové riešenie. Nutnosťou je preto vytvoriť konštrukcie na prekonávanie malých výškových rozdielov, ktoré sa nachádzajú v zadanom priestore.  Interiér bude funkčne využívaný ako študentská kaviareň a expozícia výrobkov chránenej dielne TOP ART, prípadne prác študentov FA STU. Kaviareň by mala pozostávať z miesta na posedenie s možnosťou pripojenia elektrických zariadení. Hlavnou súčasťou musí byť barový pult pre podávanie nápojov a menší sklad s možnosťou prístupu aj pre vozíčkara. Ďalšou z podmienok je vytvoriť  miesto pre posedenie formou polouzatvoreného boxu. Dôležitým faktorom pri návrhu musí byť vytvorenie atraktívneho spôsobu interpretácie vystavovaných diel . Súčasťou návrhu má byť aj technické riešenie kaviarne ako inšpiratívny  moderný  návrh kúrenia s čo najmenším zaberaným objemom v priestore.

Dodatok k návrhu

Priestor kaviarne je súčasťou chránenej budovy, pri prerábke priestoru sa uvažuje s čo najmenším zásahom. V pôvodnom stave je potrebné zanechať podlahovú plochu (dlažbu) a technické potrubie, ktoré sa tu nachádza.

[button link=”http://www.spfastu.sk/podklady.zip”]Stiahnuť podklady[/button] [button link=”http://www.spfastu.sk/propozicie.pdf”]Propozície (pdf)[/button]

print

Fotogaléria