Študentský parlament sa mení na ŠTUDENTSKÚ PLATFORMU

Študentský parlament FAD sa už dlhšiu dobu svojimi aktivitami podstatne líšil od podobných študentských organizácií. Postupom času sa aj vďaka prelínajúcim sa skupinám aktívnych študentov nakoniec kvôli praktickosti množstvo študentských aktivít presunulo pod jeho strechu.

Koncept ŠTUDENTSKEJ PLATFORMY prináša demokratizáciu aktivít formou rozdelenia na tímy, ktoré sa starajú o svoje aktivity. Vytvára priestor pre rozvoj študentských aktivít a ich propagáciu

Zaniká Študentský parlament ako organizátor všetkých podujatí, ktoré združuje. Zaniká Študentský parlament ako mätúci názov organizácie.


PLATFORMA združuje tímy a vytvára komunikačný kanál pre propagáciu jednotlivých aktivít a podujatí, priestor pre networking a skill-sharing


aktuálni členovia PLATFORMY:


vyslúžilí členovia PLATFORMY:

BENEFITY

EVENTY

■ pajc ▲ pôjd

neformálne diskusné a workshopové formáty pre študentov a verejnosť na rôzne témy spojené s procesom navrhovania a najmä s jeho presahmi do iných oblastí tvorby

ak hľadáš pechtle mechtle -> klikaj Instagramy

AVANT [beánia architektov a dizajnérov]

AVANT 2019
foto: Petra Hurai

Množstvo podujatí tvoria rôzne tímy študentov, ale aj ľudí zvonku v priestoroch bývalej KOTOLNE. Tento industriálny priestor si aj vďaka svojmu neotesanému charakteru získal naše srdcia a aj srdcia návštevníkov rôznych iných podujatí.

Kotolňa začala naberať charakter kultúrneho priestoru akciami ako FOTO EXPO. Neskôr si v týchto priestoroch našli miesto rôzne študentské výstavy, premietania, či divadlo.

V súčasnosti tu prebiehajú najmä diskusie pajc a ⬤pechtle-mechtle, svoje miesto si tu našiel aj AVANT, či už v klasickej alebo online verzii a dokonca aj coronová verzia FAD_open. Z externých podujatí si priestor našiel svoje miesto v niekoľkých ročníkoch programov podujatí ako Biela noc, [fjúžn], či NEXT Festival, niekoľko divadelných hier tu odohralo aj Divadlo Lab, či DPM.

AVANT19 | foto: Petra Hurai

Časopis TOTO

Časopis TOTO