TOTO 2020/10 ⋮ TOTO potrebuješ vedieť

napísala Marika

TOTO potrebuješ vedieť ⋮ VEDENIE ŠKOLY

Dekan:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie:
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť:
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Prodekan pre vedu a výskum:
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj:
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.

TOTO potrebuješ vedieť ⋮ Ústavy a pracoviská

Ústav architektúry občianskych budov:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Ústav architektúry obytných budov:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok:
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Ústav dizajnu:
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (poverená vedením)
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry:
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (poverený vedením)
Ústav interiéru a výstavníctva:
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb:
Ing. Roman Rosina
Ústav urbanizmu a územného plánovania:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií:
doc. akad. soch. Milan Lukáč

Comments

Pridaj komentár