■ pajc [aj vo verejnej správe môžeš zmeniť svet]

DISKUSIA v pondelok 2.5.2022 o 19:00 v Kotolni FAD Event na Facebooku

Diskusia MIB a FAD o tom ako povzbudiť študenta k práci vo verejnej správe a ako miesto na úrade znamená príležitosť pre veľké veci, keďže verejná správa nie je len o pečiatkovaní.


Práca vo verejnej správe nie je lákavá. Vieme to však zmeniť? Každý chce len navrhovať, tvoriť a vymýšľať vlastné projekty, no architekt nemusí pracovať len takto. Je mnoho smerov, ktorými sa dá vydať a jedným z nich je aj práca vo verejnej správe. Aj vďaka Metropolitnému inštitútu Bratislavy sa popularizujú nielen súťaže, ale aj práca architektov na “úrade”. Sú však jednoduché kroky, ktoré vedia školy podniknúť, aby študentov na to lepšie pripravili, nasmerovali ich a zároveň takýto typ profesie popularizovali?

Preto sme si do diskusie pozvali dvoch ľudí – architektku a architekta. Pracujú v inom odvetví, avšak majú toho veľa spoločného. Obaja doštudovali na na našej fakulte, avšak po štúdiu sa rozhodli namiesto vedenia vlastných ateliérov pracovať v organizáciách platených buď z mestských, alebo štátnych peňazí. Danica Končeková je prodekankou pre vzdelávanie na našej fakulte, Martin Berežný je riaditeľom sekcie územného plánovania na Metropolitnom inštitúte v Bratislave. Okrem toho, že sa oboch môžeme spýtať na rozhodnutie pracovať v týchto profesných sférach, otvoríme aj dôležitú diskusiu medzi verejným sektorom a fakultou, ktorá snáď vyústi v konkrétne kroky, ktorými vie fakulta popularizovať verejnú správu a iné typy profesií a zároveň vzdelávať a smerovať študentov k tomu aby nebola práca na školách a úradoch len zadnými vrátami, ale plnohodnotnou lákavou profesiou.

Diskusiou bude sprevádzať Samuel Skyva.

Comments

Pridaj komentár