◄ avant²⁰ ► ▲pôjd ⋮ intro do softvérov

záznam: https://fb.watch/4xsOgL_y_5/
podujatie: https://www.facebook.com/events/3460949763981544/

Vesmír počítačových programov je nekonečný. Človek raz za čas natrafí na program jeho snov, ten ktorý ho neomína, ten ktorý spĺňa aj tie najkomplikovanejšie požiadavky. Nič nemusíš triafať, programy ti predstavia študenti, absolventi a pedagógovia, ktorí už na ten svoj program natrafili. Pomôžu ti rozhodnúť sa, ktoré počítačové programy využiješ na výkresy, ktoré na modely a vizualizácie, postre, grafiky, dokonca sa ti predstaví aj najzákladnejšia forma prezentácie – ručné skicovanie.

Podujatie je súčasťou ◄ avant²⁰ ► online beánia architektov a dizajnérov



Čo je ▲pôjd?

▲pôjd ti počas semestra prinesie možnosť vyskúšať si pod dohľadom odborníkov z praxe prácu s materiálmi, rôzne aspekty praktického navrhovania, či ako na finalizáciu výkresov v praxi

▲pôjd je sesterský formát ● pechtle-mechtle a ■ pajcu a prináša tak do rodiny aktivít pre študentov, ktorí chcú vedieť viac, hands-on prístup


● Študentský parlament FAD STU ●
● Fakulta architektúry a dizajnu STU ●
#workshop#diskusia#pôjd#avant#špfadstu#fadstu
⋮⋮⋮⋮FAD STU

Comments

Pridaj komentár