Značka: kontakty

  • TOTO 2020/10 ⋮ TOTO potrebuješ vedieť

    TOTO 2020/10 ⋮ TOTO potrebuješ vedieť

    napísala Marika TOTO potrebuješ vedieť ⋮ VEDENIE ŠKOLY Dekan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.Prodekanka pre vzdelávanie:doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.Prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť:Ing. Michal Brašeň, ArtD.Prodekan pre vedu a výskum:Ing. arch. Ján Legény, PhD.Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj:Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. TOTO potrebuješ vedieť ⋮ Ústavy a pracoviská…