TOTO 2020/10 ⋮ pár slov od vedenia

píše dekan FAD STU prof. Ing. arch Pavel Gregor, PhD.


Milí kolegovia študenti,

pri príhovore k začiatku akademického roka 2020/21 sa musím vrátiť k priebehu toho predošlého. Takmer celý uplynulý semester sme strávili bez možnosti priameho fyzického kontaktu. Ukázalo sa, že pedagógovia Fakulty architektúry STU aj v tejto výnimočnej situácii urobili všetko pre to, aby sa vzdelávací proces nezastavil a vy ste úspešne ukončili letný semester. Dôkazom sú aj výsledky prieskumu SAAVŠ medzi študentami vysokých škôl. 

Naša fakulta v ňom dosiahla najlepšie výsledky nielen zo všetkých fakúlt STU v Bratislave ale aj na Slovensku! 

Určite nechceme, aby sme prešli na dištančnú formu vzdelávania úplne. Výučba architektúry aj dizajnu si vyžaduje osobný prístup, založený na bezprostrednej diskusii a podpore kreatívnych nápadov. Väčšia digitalizácia pedagogického procesu, však vytvorí väčší tvorivý priestor pre vašu umeleckú tvorbu a viac voliteľných predmetov, ale aj fyzický priestor na viac vertikálnych ateliérov a dielní. A ja osobne verím, že snáď aj priestor na nové študijné programy. Aj preto sa chceme pri najbližšej akreditácii pokúsiť o nový študijný program, zatiaľ s pracovným názvom „Umenie vo verejnom priestore“. Napokon, aj to bolo jedným z cieľov zmeny názvu našej fakulty na Fakultu architektúry a dizajnu. Som presvedčený, že nový názov budeme vnímať predovšetkým ako možnosť ešte viac zvýrazniť aj umelecký rozmer našej fakulty a jej ojedinelé postavenie medzi ostatnými súčasťami univerzity.

Spolu to zvládneme a som presvedčený, že nielen v začínajúcom sa akademickom roku 2020/21!


Publikovaný

v

,

od

Comments

Pridaj komentár