Značka: dekan

  • [neformálne] diskusia s kandidátmi na dekana FAD

    [neformálne] diskusia s kandidátmi na dekana FAD

    ZÁZNAM Z DISKUSIE (Facebook Video) Už budúci týždeň, 5.5.2022 si FAD STU volí nového dekana.Ako študenti si myslíme, že by nás mal zaujímať život okolo seba a preto sme pozvali kandidátov na dekana, Michala Brašeňa a Branislava Puškára, do neformálnej diskusie, v ktorej sa opýtame na ich vízie pre fakultu. Obaja kandidáti pozvanie prijali.Kandidáti zverejnili aj svoje…

  • TOTO 2020/10 ⋮ pár slov od vedenia

    TOTO 2020/10 ⋮ pár slov od vedenia

    píše dekan FAD STU prof. Ing. arch Pavel Gregor, PhD. Milí kolegovia študenti, pri príhovore k začiatku akademického roka 2020/21 sa musím vrátiť k priebehu toho predošlého. Takmer celý uplynulý semester sme strávili bez možnosti priameho fyzického kontaktu. Ukázalo sa, že pedagógovia Fakulty architektúry STU aj v tejto výnimočnej situácii urobili všetko pre to, aby…