Značka: príhovor

  • TOTO 2020/10 ⋮ pár slov od vedenia

    TOTO 2020/10 ⋮ pár slov od vedenia

    píše dekan FAD STU prof. Ing. arch Pavel Gregor, PhD. Milí kolegovia študenti, pri príhovore k začiatku akademického roka 2020/21 sa musím vrátiť k priebehu toho predošlého. Takmer celý uplynulý semester sme strávili bez možnosti priameho fyzického kontaktu. Ukázalo sa, že pedagógovia Fakulty architektúry STU aj v tejto výnimočnej situácii urobili všetko pre to, aby…