TOTO 2020/10 ⋮ redakcia

O prvácky špeciál časopisu TOTO sa postarali:


Autori článkov: Marika Izakovičová, Sára Mária Seidlová, Samo Tomko, prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Kokrektúry: Natália Mináriková
Grafika totulky: Juraj Kotoč
Grafická príprava: Alexander Kupko


Publikovaný

v

,

od

Comments

Pridaj komentár