Značka: redakcia

  • TOTO 2020/10 ⋮ redakcia

    TOTO 2020/10 ⋮ redakcia

    O prvácky špeciál časopisu TOTO sa postarali: Autori článkov: Marika Izakovičová, Sára Mária Seidlová, Samo Tomko, prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Kokrektúry: Natália Mináriková Grafika totulky: Juraj Kotoč Grafická príprava: Alexander Kupko