pajc

pajc

pajc¹ -u m. ‹n› stolár. slang.
► 1. látka slúžiaca na morenie, moridlo;
2. kopírovanie, verné napodobňovanie;
3. argoticky – pitie alkoholu;

pajc² -u m. ‹n› archit. slang.
► účinné spoznávanie vedomostí praktickou cestou vynaložením minimálnej námahy za účelom efektívneho obohatenia svojho kreatívneho ducha;