TOTO 2020/10 ⋮ slovník dôležitých pojmov (miestny žargón)

Napísali Sára a Alexander

AIS = Akademický informačný systém
1. Internetové rozhranie pre študenta vysokej školy, cez ktoré sa prihlasuje na skúšky, miesto, kde sa hromadia maily, ktoré zabúdajú študenti čítať a kde sa dá stalkovať spoluštudentov z celej univerzity, na poslednú chvíľu zistiť, kto má dnes meniny, či dokonca si zahrať hadíka
2. Vec, na ktorú budeš nadávať, kým nevyskúšaš AIS2, MAIS, alebo ubytovací systém počas prideľovania izieb

Bernolák -a/-u m.
1. Anton Bernolák bol slovenský rímskokatolický kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu – pozri bernolákovčina. Je po ňom pomenovaná planétka Bernolák.
2. a) Internát Jura Hronca na Bernolákovej ul. č.1. (Pomenovanie si odvoďte sami. V tejto súvislosti možno použiť ekvivalentný výraz: “Ideme jesť na Bernolák?”= ”Ideme jesť na Hronca?”) (Čerstvo opravený = verynajs)
2. b) Miesto, na ktorom sídlili legendárne koncertné miesta B-Klub a Čajovňa v podzemí a tiež plavecký bazén (dnes Zumba s Danielou, nič a opustený bazén)

Belojanis -a/-u m.
1. Nikos Belojanis – grécky komunistický politik
2. Internát Nikosa Belojanisa na Wilsonovej ulici oproti Bernoláku, kedysi zahŕňal študentský A-Klub, vychýrenú vegetariánsku jedáleň a hostil aj niekoľko ročníkov výstavy FOTO EXPO (dnes tanečná sála Street Dance Academy, šatňa Street Dance Academy a internát s živou ostrahou na vrátnici)

Mlyny -ov m.
1. pl. stroje na mletie obylia al. iných hmôt
2. Mlynská dolina (845 45 Bratislava, heslo…) neslávne známe študentské mestečko pôvodne navrhnuté architektom Dedečkom, prevažne v pôvodnom stave – neodporúčame (zn. stojí za to vyklikať si izbu v ubytovacom systéme)

legendárne autobusy = linky č. 31 a 39
1. Linky autobusov v smere na Mlyny, sú synonymom preplnenosti
– príklady z ľudovej slovesnosti:
_Zrazí sa 31 s 39 a na mieste je 500 tisíc mŕtvych, ako je to možné? Jeden autobus bol prázdny.
_Hovorí študent v 39-tke druhému: “Počuj, mohol by si sa prosím na chvíľu vydýchnuť? Potreboval by som sa nadýchnuť.”
_Koľko študentov sa zmestí do 39-tky? Ešte jeden.
_Viete, čo vznikne, keď sa zrazí 31 s 39? Študentská pečať.

Vazka -y ž.
1. sídlo rektorátu Slovenskej technickej univerzity na Vazovovej ulici, obsahuje jednu z lepších jedální. Veľký brat. Veľké rozhodnutia.
2. ateliéry dizajnu, rodisko ideí a kreativity

grillovazka -y ž.
1. občasná akcia na zmiernenie strastí spôsobených semestrom (podobné – poprieskumpustnica, jedlovica)

prvákovica/krúžkovica/chodbovica/jedlovica…
1. uvoľnená tematická akcia s cieľom utužovania medzištudentských vzťahov, uvoľnenia nahromadenej sociálnej frustrácie, spojená s pohostením rôzneho druhu. Pôvod slova môžeme sledovať v charaktere okruhu študentov, ktorým je daná akcia určená a prípony -ica. Prvotné použitie tohto výrazu nám doposiaľ nie je známe. Odhadovaný vek je ako ľudstvo samo.

foyer -u [foajé, foajéru] m. (franc.)
1. rozsiahla predsieň v divadle al. inej verejnej miestnosti, obyč. umelecky vyzdobená;
2. vstupná hala na fakulte, aka výstavný priestor, ktorého názov nepoznajú ani študenti z vyšších ročníkov.

respírium -ia, (lat.) s.
1. odkladná lehota, odklad;
2. prestávka vo vyučovaní;
3. miesto na odpočinok, v našom prípade prácu, doklikávanie, lepenie, rysovanie, konzultácie – vlastne open-space na takmer každom ústave

duplex -u m. (lat.)
1. el. tech. druh telegrafickej sústavy, ktorou možno vysielať naraz v opačných smeroch po jednoduchom vedení;
2. tech. dierkovací prístroj na plech;
3. vnútorné usporiadanie budovy, v ktorej sú vždy dve podlažia prístupné z jednej chodby pomocným schodiskom;
4. dvojfarebná tlač, tlač z dvoch atypických štočkov;
5. polopriehľadný papier v rolke, nevyhnutnosť pri navrhovaní čohokoľvek. Dostať v archbooks, treba si pýtať “ten lepší,” 42g.

skicahovor. i škica -e skíc/škíc ž.
1. prípravný náčrt (zhotovený písacou potrebou napr. na duplex): s.-a krajiny, budovy, bez použitia metód vymeriavania – skrátka skill, v ktorom sa chceš zdokonaliť, lebo je rýchly, efektívny a originálny;
2. lit. krátka próza, črta (prípona -ica je tu čisto náhodná)

axo = axonometria (skr. axoška) -e ž. (gr.)
1. mat. axonometria je rovnobežné premietanie do jednej axonometrickej priemetne r, do ktorej spolu s objektom premietame aj pravouhlý súradnicový trojhran. Smer… a už nevieš, čo bolo na začiatku. Viď deskriptívna geometria.
2. také to „3Déčko”, ktoré architekti radi používajú a na rozdiel od perspektívy, nemá úbežníky a neskresľuje. Celkom cool. Môžeš v nej aj skicovať.

pajc¹ -u m. ‹n› stolár. slang
1. látka slúžiaca na morenie, moridlo;
2. kopírovanie, verné napodobňovanie;
3. argoticky – pitie alkoholu;
pajc² -u m. ‹n› archit. slang.
1. účinné spoznávanie vedomostí praktickou cestou vynaložením minimálnej námahy za účelom efektívneho obohatenia svojho kreatívneho ducha. pajcovanie, pajcovať;
2. diskusný cyklus o architektúre a jej presahoch prvý a tretí utorok v mesiaci, hosťmi sú absolventi našej školy, súčasní pracovníci, či iní zaujímaví ľudia spojení s architektúrou;

pechtle-mechtle¹ (nem.) neskl.,
1. pletky, intrigy, machinácie
pechtle-mechtle² (nem.) neskl., skr. „pechtle“
2. mäkkučké diskusie o dizajnérskych témach s originálnymi hosťami druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci

pôjd¹ -a m.
1. miesto pod strechou budovy
pôjd² -a m.
2. séria fyzických a online workshopov s odborníkmi s cieľom dopomôcť samovzdelávaniu praktickou cestou

Comments

Pridaj komentár