LACKO 100

Profesor Lacko by tento rok oslavoval storočnicu. Preto sme sa rozhodli usporiadať fotovýstavu na jeho počesť. Podobne ako pri výstave DEDEČEK, tu študenti mali možnosť dostať sa priam na kosť architektúre, spoznať ju z pohľadu fotografa a získať zákulisné informácie priamo od správcov, či užívateľov.

Vernisáž výstavy : JOZEF LACKO / 100 ROKOV
Téma : Reflexie architektonickej tvorby prof. Ing. arch. Jozefa Lacka vo fotografiách architektov a študentov architektúry
Výstava potrvá do 20. decembra 2017

Sprievodným programom je Kolokvium o osobnosti Jozefa Lacka
na Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava, sieň Dušana Jurkoviča, 23. novembra 2017, 9:30 hod.

Záštitu nad slávnostným podujatím prevzali:
dekanka Fakulty architektúry STU doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD.,
a prezident Spolku architektov Slovenska Ing. arch. Juraj Hermann

Prof. Ing. arch. Jozef Lacko /1917-1978/, významnáý architekt a pedagóg druhej polovice 20. storočia, rodák zo Zvolena, na základe pozvania profesora Belluša pedagogicky pôsobil na Ústave pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Bol autorom celej rady významých a oceňovaných architektonických diel. K najvýznamnejším patrí Most SNP v Bratislve (Lacko J., Kušnír L., Slameň I., Tesár A), ktorá sa stala Stavbou tisícročia.


Publikovaný

v

od

Značky:

Comments

Pridaj komentár