■ pajc s dokumentárnym filmom [Budujeme Slovensko]

PREMIETANIE + DISKUSIA S REŽISÉRMI

Vnímanie architektúry cez film môže byť kľúčové, nie len pre laikov, ale aj architektov samotných. Je spätnou väzbou jednotlivých objektov, spoločnosti a zároveň prostriedkom na zdôrazňovanie dôležitých tém. Vďaka dokumentaristom sa môžeme nielen na architektúru pozerať z rôznejších uhlov, ale často si všimnúť veci, ktoré si kdekto na prvý pohľad nevšimne.


Filmový cyklus “Budujeme Slovensko” nie je iný. Pozerá sa na históriu jednotlivých objektov zblízka a reflektuje ich postavenie v spoločnosti a vysvetľuje ich príbehy. Vďaka historickému kontextu dielov je možné celistvejšie uchopiť akým spôsobom fungovalo budovanie Slovensk a. Pozvanie do diskusie prijali Eduard Cicha, režisér filmu Dynamitka Bratislava, Jana Mináriková, režisérka filmu Príbeh Meriny a architekt Ing. arch. Július Bruna.

Hostí vyspovedajú Samuel Skyva a Sára Mária Seidlová


Program:18:00 Dynamitka Bratislava
18:30 Príbeh Meriny
19:00 diskusia s režisérmi Eduard Cicha [Dynamitka Bratislava], Jana Mináriková [Príbeh Meriny] + architekt Július Bruna


Za sprístupnenie premietania a kontakt s režisérmi ďakujeme spoločnosti Filmtopia

Comments

Pridaj komentár