TOTO 2020/10 ⋮ akademická etiketa

napísala Sára

Kto chce s vlkmi žiť, musí s vlkmi vyť. Teda aspoň komunikovať. Pretože nie vždy ide všetko ako po masle. Základom úspechu je efektívna, otvorená, obojstranná a slušná komunikácia. Teda tak sa to hovorí. Jej základy už určite poznáš, je načase, povedzme si narovinu, postúpiť na vyššiu úroveň.

Osobný kontakt

V dnešnej dobe obmedzený, ale vyhnúť sa mu úplne nemôžeš. Úsmev cez rúško nevidno, ale tvoj pozdrav, na rozdiel od vírusu, už nezastaví. Takže zaves hanbu na klinec a pozdrav svojho pedagóga, nielen na akademickej pôde. Zoznám sa s pojmom “asertivita”, nikdy neskáč do reči a zabudni na familiárne výrazy či oslovenia. Zachovaj si profesionálny aj ten dvojmetrový odstup. Postupne si zvykni, že nielen ty vykáš im, ale aj oni vykajú tebe.

Písomná komunikácia

Prebieha väčšinou prostredníctvom AISu či stubáckeho mailu. Základom je výstižný predmet správy, snaž sa vystihnúť podstatu veci a zabudni na slová ako „SÚRNE!!!“ „PROBLÉM,” „CVIKO” a podobne. Na úvod je dobré vybrať pozdrav primeraný k dennej dobe (ráno/deň/večer), pokiaľ píšeš v neskorších hodinách alebo počas víkendu, je vhodné ospravedlniť sa a tiež nečakať okamžitú odpoveď. Či už píšeš ohľadom nejasností k prednáškam, konzultáciám, posielaš vypracované zadania, alebo riešiš vzniknuté komplikácie rôzneho charakteru (všetci sme ľudia), odlož emočné výlevy bokom, zameraj sa na stručnosť, slušnosť, objektívnosť a hlavne pravdivosť.
Tak, ako pri ústnej komunikácii, nezabúdaj na správnu formu vykania (vy, vás, váš, vám, …Vy, Vás, Váš, Vám,… ; Povedala ste nám… Povedali ste nám… ; Boli by ste takí láskaví… Bol/-a by ste taký/taká láskavý/láskavá…) Na konci sa sluší a patrí poďakovať za odpoveď a popriať príjemný zvyšok dňa/večer/víkend. Posledný riadok patrí menu odosielateľa, neuškodí pridať študijnú skupinu a ročník.
Máš len pár pedagógov, ale oni učia stovky študentov. Nezabúdaj, že pedagógovia majú tituly, ktoré sa na našej univerzite (na rozdiel od iných, nemenovaných vysokých škôl) nedávajú len tak či za finančnú kompenzáciu. Používaj ich. Tu je krátky prehľad:

Tituly

prof. = profesor/-ka (skutočný, nie stredoškolský)
doc. = docent/-ka
Ing. = inžinier/-ka
Ing. arch. = inžinier/-ka architekt/-ka
MArch = architekt/-ka, zahraničný ekvivalent Ing. arch.
Mgr. = magister/-ka
Mgr. art. = magister/ka umenia
PhDr. = doktor/-ka filozofie
akad. = akademický (soch., arch. …)

„Takmer tituly“

diplomant = študent 6. ročníka, aka 2. ročníka inžinierskeho/magisterského štúdia
doktorand = študent 3. stupňa vysokoškolského štúdia
Bc. = bakalár (prosím, tento nepoužívaj v praxi, má minimálnu hodnotu)

Hierarchia

Každá fungujúca spoločnosť ju má. Študent je jej základom, na ňom to celé stojí a padá. Nebyť študenta, nebola by ani škola, preto si uvedomuj svoju hodnotu aj zodpovednosť. Mnoho dokážeš vyriešiť, alebo vylepšiť sám/sama – kde je vôľa, tam je aj cesta. Keď však táto možnosť neprichádza do úvahy a je to nad tvoje sily či kompetencie, ak sa to týka konkrétneho predmetu, obráť sa na svojho pedagóga/konzultanta/vedúceho cvičení, ktorý učí tvoju študijnú skupinu. Ak u neho neuspeješ, obráť sa na garanta predmetu. Ak aj tento pokus zlyhá, kontaktuj vedúceho daného ústavu, prípadne prodekana/-tku pre študijné záležitosti.

Cíť sa ako doma

V podstate sa fakulta stane tvojím ďalším domovom. Tvojou alma mater. No nielen tvojou, ale aj ďalších generácií študentov. Preto si na rezanie kartónu a podobných vecí nos vlastnú podložku. Aj keď “malá kopa pýta viac” a niektoré stoly už nesú známky používania, nemusíš aj ty prispieť k ich úbohému stavu. Tiež mysli na to, že neexistuje planéta bé a skús triediť svoj odpad. Znie to síce ako obohraná pesnička, ale nič to neuberá na jej dôležitosti. No a keď už opakujeme zásady, čo si počul snáď už tisíckrát, dbaj o svoje zdravie a aj zdravie ľudí okolo. Všetci sa chceme vrátiť k (relatívne) normálnemu a pestrému životu na škole.

V neposlednom rade, rozprávaj sa so svojimi spolužiakmi, vymieňajte si informácie (nie vypracované zadania) a diskutujte o veciach, na ktorých sa nezhodnete.


Publikovaný

v

,

od

Comments

Pridaj komentár