Značka: voľby

  • [neformálne] diskusia s kandidátmi na dekana FAD

    [neformálne] diskusia s kandidátmi na dekana FAD

    ZÁZNAM Z DISKUSIE (Facebook Video) Už budúci týždeň, 5.5.2022 si FAD STU volí nového dekana.Ako študenti si myslíme, že by nás mal zaujímať život okolo seba a preto sme pozvali kandidátov na dekana, Michala Brašeňa a Branislava Puškára, do neformálnej diskusie, v ktorej sa opýtame na ich vízie pre fakultu. Obaja kandidáti pozvanie prijali.Kandidáti zverejnili aj svoje…

  • Voľby do ŠRVŠ 2019

    Voľby do ŠRVŠ 2019

    Máš chuť niečo zmeniť na našej fakulte, univerzite alebo celkovo vo vysokom školstve na Slovensku? Ak áno, máme pre teba možnosť zapojiť sa! Drahí študenti fakulty architektúry, dávame do pozornosti voľby do valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl, ktorá je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva…