Značka: ModificAI

  • ⬤pechtle-mechtle ModificAI

    ⬤pechtle-mechtle ModificAI

    29.03.2023 o 18:30 v Kotolni FAD | ⬤pechtle-mechtle ModificAI AI sa tiež čím ďalej, tým viac predvádza. Tentokrát v produktovom dizajne vďaka ateliéru Priemyselného dizajnu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne.