Prečo a ako prezentovať

Počas školy som sa riadil ideou, že to, ako projekt vyzerá navonok, znamená minimálne polovicu úspechu. Mnohokrát nebol čas vŕtať sa v ňom do hĺbky. Preto sme posudzovali skôr formu a efektnosť hmoty, čo nás začalo automaticky zvádzať k povrchnosti.

Skutočne však ide o to, ako projekt vyzerá alebo o to, čo sprostredkúva?
Postupne som zistil, že v konečnom dôsledku klameme sami seba. Sme architekti a my tvoríme prostredie. Prostredie, ktoré ovplyvňuje ako sa cítia ľudia, keď sa ráno zobudia. Prostredie ktoré má dodať silu, keď sme vyčerpaní. To sú „hodnoty“, ktoré ľudia túžobne hľadajú medzi „stenami na bývanie“. Ktoré by sme sa mali na škole naučiť návrhom napĺňať. Presne na toto je určený čas štúdia. Škola je najlepší miestom, kde sa dá zručnosť vytvárania hodnôt cibriť. //6 rokov x 365 dní x 24 hodín = 52 560 hodín. Podľa Daniela Levitina je potreba venovať sa zvolenej činnosti minimálne 10 000 hodín pre dosiahnutie majstrovstva. Znie to jednoducho, no nie je to ľahké. Sú to približne 3 hodiny denne po dobu 10 rokov.//

A čo ďalej?

Teraz už zvládnem zodpovedne navrhovať niečo, čo môže mať skutočný vplyv na ľudské hodnoty. Ďalšia méta spočíva v tom, či si to vôbec niekto všimne a pochopí. Nechať hovoriť váš návrh sám za seba je skutočná výzva. Nedeje sa to automaticky. Ani s talentom pre navrhovanie, či premýšľanie o architektúre. Práve obsah je to, čo musíte zrozumiteľne vysvetliť „divákovi“. A na to potrebujete pochopiť, čo vlastne klient chce. A čo chcete vy.

Takáto schopnosť vysvetlenia, uvedomenia si seba vo svojej práci je to, čo vám v budúcnosti zaistí lepšie miesto a spokojnejších klientov. Lebo nie je nič horšie, ako ješitný architekt, ktorý si myslí, že zožral všetku múdrosť sveta a svojím konaním presadzuje len svoje záujmy.

Práve umeniu prezentácie sme sa vo Visuin rozhodli zasvätiť našu kariéru. Pretože navrhovať architektúru a zároveň skúmať správanie klientov, metódy a psychológiu prezentácie sa dá ak chcete robiť veci polovičato. Každý z nás si musí vybrať jeden „focus”. I to sa snažíme učiť našich klientov. Architekti si často mylne myslia, že sú renesanční umelci a navrhnú všetko. Od hojdačky, cez interiér, grafiku, dizajn, sochu až po priemyselné závody.
Ale čo je tá pridaná hodnota, kvôli ktorej si vyberú ľudia vás a nie niekoho iného?
Je to špecializácia. Zameranie na svoje poslanie. To, čo chcete architektúrou dávať. Vizuálna odpoveď, ktorá sa má objavovať v každej vašej práci. Napr. Toyo Ito sa snaží dostať tému transparentnosti do všetkého, čo robí, či už je to Mediatéka, rodinný dom alebo jeho vizitka.

Zamyslite sa.
Viete definovať, prečo ste tým, čím ste? Viete, kam smerujete?
Ak to neviete vy, ako to môžu vedieť vaši klienti?
Čím skôr sa vydáte na hľadanie seba, tým skôr dokážete pracovať jedinečným spôsobom.
A o tom je prezentácia. O sebanájdení, pochopení seba. A následne o pevnom a jasnom tlmočení svojho prístupu verejnosti. Tak sa z vás stane človek, ktorého kreativita je nápomocná ostatným ľuďom. Prečo by sme sa inak snažili každý deň niečo tvoriť, ak nie pre sebarealizáciu, ktorá môže zároveň pomáhať a obohacovať? Poďte sa preto učiť prezentovať a nájdite seba!

Za Visuin – Inštitút prezentácie
Dalibor


Publikovaný

v

od

Značky:

Comments

Pridaj komentár