Ako do zahraničia?

Štipendiá na zahraničné mobility – porovnanie

Aj keď máme na škole dostupný ERASMUS+, v zásade platí, že prvá dostupná možnosť nemusí byť vždy tá (pre študenta uvažujúceho nad štúdiom) najvýhodnejšia. Tu vám prinášame prehľad niekoľkých ďalších dostupných štipendií:

PREHĽAD:

Štipendiá z verejných zdrojov (nie je možné kombinovať medzi sebou):

 • ERASMUS+ (predbežne Január 2016)
 • Národný štipendijný program (do 30. apríla / do 31. októbra)
 • DAAD (do 15. novembra)
 • Akcia Rakúsko – Slovensko (do 15. marca)

Štipendiá zo súkromných zdrojov (možno kombinovať aj so štipendiami z verejných zdrojov):

 • Študenti do sveta (do 30. apríla)
 • Štipendium Krídla (do 30.septembra)

 

Štipendiá z verejných zdrojov – nie je možné kombinovať medzi sebou:

ERASMUS+

 • pozná plus mínus každý. Napriek tomu prinášame zhrnutie užitočných faktov, výhod a nevýhod programu.
 • Výberové konanie: predbežne Január 2016 na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • Výška príspevku závisí od krajiny pobytu – platí jednoduchý vzorec: čím drahšia krajina, tým viac peňazí  (napr. Nemecko 400Eur/mesačne)

[green_box]

Medzi výhody programu patrí pomerne vysoká šanca, že sa na danú mobilitu dostanete, aj keď neovládate požadovaný jazyk. To však taktiež závisí od prestíže univerzity a počtu ďalších uchádzačov. Bonusom je taktiež možnosť vybrať si až dve inštitúcie a možnosť pobytu na celý akademický rok.  Aj keď aj tu je pes zakopaný, lebo nie vždy musia vyjsť peniažky. Samozrejme, že pre ľudí, ktorí to berú ako dovolenku, je to veľký bonus, pretože univerzity berú osobité ohľady na ERASMUS študentov.

[/green_box] [red_box]

Nevýhody programu sa skrývajú najmä v samotných podmienkach pre prijatie, ktoré sú zverejňované Fakultou architektúry zväčša na poslednú chvíľu a taktiež neexistujú jednotné podmienky pre krajiny Európskej únie, čo zväčša znamená, že na pobyte určite narazíte na nie práve najbystrejších kolegov z iných krajín. Nevýhodou je taktiež relatívne nízky príspevok a obmedzený počet výberu univerzít, s ktorými má FA bilaterálne dohody.

[/red_box]

SAIA

 • je organizácia ktorá na Slovensku zastrešuje nasledujúce štipendijné programy:
 • Národný štipendijný program zaujímavé štipendiá pre progresívnych študentov zo Slovenska, ale aj zahraničia.
 • Výberové konania: do 30. apríla na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • do 31. októbra na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka
  Výška príspevku opäť závisí od krajiny pobytu – čím drahšia krajina, tým viac peňazí – viac http://www.stipendia.sk (napr. Nemecko 720Eur/mesačne)

[green_box]


Medzi výhody programu patrí predovšetkým skoro dvojnásobná výška príspevku (oproti ERASMUS+) a cestovný grant. Nezanedbateľnou je taktiež takmer neobmedzená možnosť výberu univerzít po celom svete. Samozrejme záleží to od študentovho dôvodu, prečo si vyberá práve danú univerzitu. Tak ako pri ERASME, aj tu platí, že o toto štipendium si môžete požiadať v každom stupni štúdia. Nenahraditeľné sú taktiež jasné podmienky pre výber uchádzača a mesačné vyplácanie štipendia.

[/green_box] [red_box]

Nevýhodou je dotácia zväčša iba na jeden semester v Bc. a Ing. stupni štúdia, väčšie množstvo byrokracie a pomerne úzky počet úspešných uchádzačov.

[/red_box]

DAAD

 • je program nemeckej vlády na podporu vzdelávania v Nemecku (ale aj mimo neho).
 • Výberové konanie: do 15. novembra na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • Toto štipendium sa oplatí najmä ak uvažujete nad štúdiom celého Bc. / Ing. v Nemecku (príspevok 800Eur/mesiac+cestovný grant a bonusy za dokončenie štúdia), no dá sa cez neho žiadať aj o klasickú mobilitu (príspevok podobný ako cez NŠP). Samozrejmosťou ale v tomto prípade je dobrá znalosť Nemeckého jazyka podložená kvalitným certifikátom (napr. Goethe Institut).

Akcia Rakúsko – Slovensko

 • je program na podporu bilaterálneho vzdelávania medzi krajinami.
 • Výberové konanie: do 15. marca na jazykové pobyty a výskumné pobyty

[green_box]

Tento program je výhodný pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v Nemeckom jazyku v malebnom Rakúskom prostredí. Rakúska strana tak ponúka bezplatné 3-týždňové jazykové pobyty s ubytovaním a vreckovým 115Eur/týždeň.
Program je taktiež zaujímavý pre doktorandov na krátkodobé výskumné pobyty (3-6 mesiacov) s výškou príspevku 940Eur/mesiac.

[/green_box]

 


 

Štipendiá zo súkromných zdrojov – možno kombinovať aj so štipendiami z verejných zdrojov:

Študenti do sveta

 • je program Nadácie Tatra banky
 • Výberové konanie: do 30. apríla na pobyty počas nasledujúceho akademického roka

[green_box]

Hlavnou výhodou programu je jeho možnosť kombinácie napr. s ERASMOM alebo NŠP, všetko však záleží od tvojich požiadaviek, schopností a univerzity, na ktorú sa uchádzaš. Maximálne výška jednorazového príspevku predstavuje 5000Eur.
Medzi ďalšie prednosti nepochybne patrí voľnosť pri výbere univerzít a jasné podmienky pre výber uchádzačov.

[/green_box] [red_box]

Nevýhodou je tu snáď iba pomerne úzky počet úspešných uchádzačov.

[/red_box]

Štipendium Krídla

 • je štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára nadácie Pravida
 • Výberové konania: do 30.septembra na pobyty počas prebiehajúceho, ale aj nasledujúceho akademického roka.

[green_box]

Medzi prednosti opäť patrí možnosť kombinácie s niektorými z ďalších štipendijných programov. Výhodou sú jasné kritériá pri výbere uchádzača a voľný výber škôl (prihliada sa predovšetkým na prestíž univerzity). Tento rok bolo na štipendium vyčlenených 3000Eur, ktoré budú prerozdelené ako jednorazový príspevok medzi 3 úspešných uchádzačov.

[/green_box] [red_box]

Nevýhodou je pomerne nízky počet úspešných uchádzačov.

[/red_box]

Či sa už rozhodnete tak či onak, štúdijný pobyt v zahraničí je vždy výborná skúsenosť, ktorú vrele odporúčame. A nezabudnite, že všetkého veľa škodí, takže sa pridŕžame hesla STUDY HARD, PARTY HARDER!


Publikovaný

v

,

od

Značky:

Comments

Pridaj komentár