Parlament

Jediný chudobný parlament v správnej štruktúre našej krajiny…

Študentský parlament FAD STU je občianske združenie so sídlom na pôde Fakulty architektúry. Venuje sa organizovaniu rôznych akcií a aktivít pre študentov fakulty. Cieľom je ponúkať možnosti na osobný rozvoj a rozšírenie obzorov nie len v architektonickej oblasti či vytvárať príležitosti a priestor pre spoločenský život a hlavne psychický oddych.

Súčasní členovia parlamentu

Alexander Kupko, Slávka Fratričová, Viktor Kačmár, Sára Mária Seidlová, Natália Mináriková, Lívia Lysáková

Členovia parlamentu v exile (rozumej na Erasme :))

Čestná pamiatka

Patrik Bartas, Miroslava Argalášová, Saša Müllerová, Michal Souček, Oto Nováček, Jana Novacká, Marián Kolimár, Barbara Kowalczuková, Lucia Medlenová, Jaroslav Križánek, Angelika Kováčiková, Katarína Pšenáková, Jakub Masár, Viktória Kormaňská, Pavol Čavara, Thomas Ivanov, Michal Buranovský, Katarína Hrvolová, Petra Palušová, FIlip Marčák, Daniel Szöllösi,   …