Parlament

Jediný chudobný parlament v správnej štruktúre našej krajiny…

Študentský parlament FA STU je občianske združenie so sídlom na pôde Fakulty architektúry. Venuje sa organizovaniu rôznych akcií a aktivít pre študentov fakulty. Cieľom je ponúkať možnosti na osobný rozvoj a rozšírenie obzorov nie len v architektonickej oblasti či vytvárať príležitosti a priestor pre spoločenský život a hlavne psychický oddych.

Súčasní členovia parlamentu

Alexander Kupko, Saša Müllerová, Michal Souček, Patrik Bartas, Oto Nováček, Marián Kolimár, Barbara Kowalczuková, Lucia Medlenová, Jaroslav Križánek, Angelika Kováčiková, Katarína Pšenáková, Jakub Masár, Viktória Kormaňská

Členovia parlamentu v exile (rozumej na Erasme :))

Miroslava Argalášová, Jana Novacká

Čestná pamiatka

Pavol Čavara, Thomas Ivanov, MIchal Buranovský, Katarína Hrvolová, Petra Palušová, FIlip Marčák, Daniel Szöllösi,   …