Paleizenstraat 65, 1030, Brussels

Pokiaľ máte sklon k urbanizmu, baví vás viac premyslieť ako rovno produkovať, alebo máte pocit, že sa potrebujete odtrhnúť od starých dogiem. Chcete začať štúdium ako vlastnú voľbu poznatkov a toho, čo sa chcete učiť. Či sa niečo odnaučiť…

Tuším, že stačí pochopiť len jeden predmet, zo 4, ktorý ak ste tomu otvorený, tak vás nakopne rozmýšľať protiprúdu. Spochybňovať najmä to, čo ste sa museli doteraz naučiť. Pretože na jeho začiatku bolo hneď jasne vysvetlené, čo je teória a čo prax  nasledujúca po nej. Je to teda predmet teórie kritického myslenia, povinného čítania vybraných textov a diskusie na hodine. Vhodne dopĺňal ateliér, tým, že ste už od začiatku boli vedení myslieť z iného uhla pohľadu ako ste prišli-zodpovednejšieho.  Zodpovednejšieho voči spoločnosti, do ktorej navrhujete, a myslím, že zároveň s tým sa rozvíjala aj zodpovednosť za technickú stránku a jej zmysel.

Nepomyslela som tu tak na formu, kompozíciu a ani sa nepreklikala. Ste tu vedený totižto k opačnému princípu. Máte tu možnosť nachádzať si svoj prístup k architektúre a zisťovať, že nikto nevie, čo to je. Takže  môžete alebo nemusíte navrhnúť na konci nejakú budovu alebo komplex ako výstup z ateliéru, ide o to naučiť sa myslieť a klásť otázky. Nie ste tu limitovaný receptom na finálny výstup. Môže to byť komix, spoločenská hra, kniha koláži, experimenty atď. a v nich sa objavovali pôdorysy, rezy, axo…   Áno, môže vás niektorí zo štyroch konzultantov postrkávať k niečomu, ale vy to nemusíte urobiť. (Konzultanti sa väčšinou tiež nezhodnú, sami si začnú medzi sebou vymieňať názory, a počúvajú sa navzájom, bolo skvelé to sledovať.) Ak hneď na začiatku pochopíte, že sa vám ponúka sloboda na to, čo vytvoríte, a využijete ju s rozumom, budete ocenený pomocou k jej ďalšiemu rozvíjaniu.

Zabudnite na to, čo by sa malo robiť, ako by to malo vyzerať, pretože som videla na mnohých spolužiakoch, že boli týmto sparalyzovaní z predchádzajúcej školy a tak ani nevybočili z koľají aj keď mohli.

Na zmeny a prispôsobenie si kvantity zadaní bola škola, vedenie, celkom flexibilné, no treba problém a túto jej schopnosť odhaliť čím skôr. Ak sa vám zdá, že je z nejakého predmetu priveľa roboty, ozvite sa čím skôr, najlepšie začiatkom semestra, ku koncu to už pôjde veľmi ťažko. Vedúci predmetov sa totižto nejak nerozprávajú medzi sebou  o kvantite svojich zadaní. (A tak strávite s predmetom za 3 kredity 3 dni a s ateliérom hodinu pred začiatkom.) Neťahajte celý týždeň bez prestávky, kvôli ich nezhode, dá sa to uspôsobiť si. Ostatní spolužiaci sú tiež nespokojní, ak ich zmobilizujete na rozhovor s vedúcim predmetu, cez ktorého sa priamo riešil problém s predmetom, tak si môžete ušetriť mnoho času. Na spánok, jedlo, seba a kvalitu výstupu z predmetu. (Vraj sa od budúceho roka jeden predmet z tých štyroch zruší/nahradí, kvôli opakujúcim sa sťažnostiam. Bol ale zaujímavý, no jeho kvantita ho zabila.) Motivujúci sú niektorí konzultanti samotní, ich nadšený prístup a chuť z nás vytiahnuť to najlepšie alebo aspoň nás nechať samých to zo seba vytiahnuť. Toto zo školy za jeden semester.   (Berú vás ako normálneho študenta školy, nie erazmus študenta.)

A myslím, že z tohto niečo by bolo platné aj na erazme v Bratislave.

P.S.: O meste, živote som nepísala schválne, niekto si ho obľúbi od začiatku, niekto si naňho zvykne po čase, no každý si tu vie nájsť svoje miesta.

Nejaké praktické rady popíšem neskôr, zatiaľ toľko alebo karin.tajtiov @gmail.com


Publikovaný

v

od

Značky:

Comments

Pridaj komentár