⬤pechtle-mechtle & ■pajc⁰² ⋮ Tekuté priestory

⬤pechtle-mechtle & ■pajc⁰² ⋮ Tekuté priestory
Stará kotolňa FAD, 18:00

Súčasné mesta sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Tento fenomén bol urýchlený najmä zmenami na poli informatizácie a digitalizácie, ktoré dali priestor vzniku nových druhov správania, pohybu, či trávenia voľného času. Tradične plánovanie sa tak javí ako neefektívne pre potreby tvorby odolnejších miest 21. storočia. Smart City sa tak stáva ústredným motívom mnohých úvah o budúcnosti mesta.

Čo je to však Smart City? Akú úlohu v ňom zohrávajú dáta? Aké údaje vieme zbierať a aké sú ich možnosti vyhodnocovania a následnej aplikácie?

Táto téma je silno urbánneho charakteru, preto nám diskusiu pomôže viesť spojenec z pajcu a spoločne podebatíme s Otom Nováčkom, spoluautorom projektu Pocitové mapy a Milošom Diežkom venujúcim sa vyhodnocovaniu geometrie sídel pomocou metódy Space Syntax.

Vidíme sa v Starej kotolni 🙂 Auto nechajte doma.

Comments

Pridaj komentár