◄ avant¹⁹ ► modernistický ■pajc ⋮ Henrieta Moravčíková

◄ avant¹⁹ ► modernistický ■pajc ⋮ Henrieta Moravčíková

Ako sa na Slovensku snaha priniesť štýl práce Bauhausu a jeho estetiku uchytila a na čo všetko mala vplyv, sa dozviete v pondelok 11.11.19 na ◄ avant¹⁹ ► Pechtle Mechtle – ŠUR Prvá Verejná Výtvarná Škola SR, na pajci s modernou zase zistíte, ako a či sa prejavil v lokálnej architektúre. S Henrietou Moravčíkovou si podiskutujete o začiatkoch slovenských funkcionalistických, či konštruktivistických avantgárd, ale aj ako vyzerala moderna v našich končinách všeobecne.

Kto je Henrieta Moravčíková?
Vyštudovala architektúru na FA SVŠT v Bratislave. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry. Pracuje ako vedecká pracovníčka a vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1997 až 2009 bola šéfredaktorkou mesačníka Arch o architektúre a inej kultúre. Od roku 2000 pôsobí ako predsedkyňa slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO – medzinárodnej organizácie na výskum a ochranu modernej architektúry.
Od roku 2014 je profesorkou na Fakulte architektúry STU. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry 20. a 21. storočia.
Pripravila viacero domácich i zahraničných architektonických výstav.
Je spoluautorkou (s M. Dullom) rozsiahlej knižnej publikácie Architektúra Slovenska v 20. storočí (Slovart 2002) a zostavovateľkou prvej súhrnnej monografie o slovenskej architektúre Architektúra na Slovensku: stručné dejiny (Slovart 2005). Spolupracovala s L. Kabošom na prvom celovečernom filmovom dokumente o modernej architektúre na Slovensku. Mimoriadny úspech má jej kniha o Friedrichovi Weinwurmovi. S kolektívom vydáva Ročenku slovenskej architektúry.Je dvojnásobnou nositeľkou Ceny literárneho fondu a dvojnásobnou laureátkou Ceny Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry.

Comments

Pridaj komentár