Značka: šrvš

  • Voľby do ŠRVŠ 2019

    Voľby do ŠRVŠ 2019

    Máš chuť niečo zmeniť na našej fakulte, univerzite alebo celkovo vo vysokom školstve na Slovensku? Ak áno, máme pre teba možnosť zapojiť sa! Drahí študenti fakulty architektúry, dávame do pozornosti voľby do valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl, ktorá je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva…