Značka: paňák

  • ■pajc⁰⁶ ⋮ detail vo veľkom ⋮ Kusý – Paňák

    ■pajc⁰⁶ ⋮ detail vo veľkom ⋮ Kusý – Paňák

    pajc■⁰⁶ ⋮ detail vo veľkom ⋮ Kusý – Paňák Architektonická dvojica Martin Kusý a Pavol Paňák patria medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej architektúry. Ich tvorba zahŕňa veľké kultúrno-spoločenské stavby, významné rekonštrukcie, ale aj precízne obytné stavby a interiéry. Všetku ich tvorbu ale spája mimoriadne dôležitý dôraz na detail. Nezabúdajú naň ani pri jemnom interiéri, ani…