Slovník

Legendárne autobusy [linky č. 31 a 39]

Legendárne autobusy [linky č. 31 a 39]

1. Linky autobusov v smere do študentského mestečka v Mlynskej doline, ktoré sú synonymom preplnenosti. Príklady z ľudovej slovesnosti: Zrazí sa 31 s 39 a na mieste je 500 tisíc mŕtvych, ako je to...