Slovník

Bernolák [Internát Jura Hronca]

Bernolák [Internát Jura Hronca]

1. Anton Bernolák bol slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu – pozri bernolákovčina. Je po ňom pomenovaná planétka Bernolák. 2. Internát Jura Hronca na Bernolákovej ul. č.1. Pomenovanie si...