Slovník

AIS [Akademický informačný systém ]

AIS [Akademický informačný systém ]

1. Internetové rozhranie pre študenta vysokej školy, cez ktoré sa prihlasuje na skúšky, miesto, kde sa hromadia maily, ktoré zabúdajú študenti čítať a kde sa dá stalkovať spoluštudentov z celej univerzity, na poslednú chvíľu...

AIS login

AIS login

1. Prihlasovacie údaje do AIS [Akademického informačného systému], ktoré okrem neho platia aj na ďalších dôležitých miestach, ako Ubytovanie alebo Jedáleň