AIS [Akademický informačný systém ]

AIS [Akademický informačný systém ]

1. Internetové rozhranie pre študenta vysokej školy, cez ktoré sa prihlasuje na skúšky, miesto, kde sa hromadia maily, ktoré zabúdajú študenti čítať a kde sa dá stalkovať spoluštudentov z celej univerzity, na poslednú chvíľu zistiť, kto má dnes meniny, či dokonca si zahrať hadíka
2. Vec, na ktorú budeš nadávať, kým nevyskúšaš AIS2, MAIS, alebo ubytovací systém počas prideľovania izieb