Slovník

AIS [Akademický informačný systém ]

AIS [Akademický informačný systém ]

1. Internetové rozhranie pre študenta vysokej školy, cez ktoré sa prihlasuje na skúšky, miesto, kde sa hromadia maily, ktoré zabúdajú študenti čítať a kde sa dá stalkovať spoluštudentov z celej univerzity, na poslednú chvíľu...

AIS login

AIS login

1. Prihlasovacie údaje do AIS [Akademického informačného systému], ktoré okrem neho platia aj na ďalších dôležitých miestach, ako Ubytovanie alebo Jedáleň

Bernolák [Internát Jura Hronca]

Bernolák [Internát Jura Hronca]

1. Anton Bernolák bol slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu – pozri bernolákovčina. Je po ňom pomenovaná planétka Bernolák. 2. Internát Jura Hronca na Bernolákovej ul. č.1. Pomenovanie si...

pajc

pajc

pajc¹ -u m. ‹n› stolár. slang. ► 1. látka slúžiaca na morenie, moridlo; 2. kopírovanie, verné napodobňovanie; 3. argoticky – pitie alkoholu; pajc² -u m. ‹n› archit. slang. ► účinné spoznávanie vedomostí praktickou cestou...

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie

1. Miesto, na ktorom ti mimoriadne tolerantné a milé pani pomôžu s administratívnymi a inými problémami ohľadom štúdia. Nepohnevaj si ich, vždy urobia všetko pre to, aby ti pomohli. Na maily odpovedajú rýchlo, často...

Ubytovacie oddelenie

Ubytovacie oddelenie

1. Miesto, ktoré sa vyznačuje vysoko asertívnymi bytosťami, ktoré často neopätujú pravidlá etikety, s ktorými s nimi komunikujete. Čakacie doby sú podobné meškaniam slovenských vlakov vďaka kvalitným zastaraným ubytovacím systémom. Odporúčame pri nutnom styku...